, FACULTAD DE CULTURA FISICA “NANCY URANGA ROMAGOZA” PINAR DEL RIO SUM DE SAN JUAN Y MARTINEZ, Cuba