, FACULTAD DE CULTURA FÍSICA NANCY URANGA PINAR DEL RÍO., Cuba