, FACULTAD E CULTURA FÍSICA NANCY URANGA ROMAGOZA PINAR DEL RÍO, Cuba