, FACULTAD DE CULTURA FISICA NANCY URANGA ROMAGOZA PINAR DEL RIO., Cuba