, FACULTAD DE CULTURA FÍSICA NANCY URANGA ROMAGOZA PINAR DEL RÍO, Cuba