, FACULTAD DE CULTURA FISICA “NANCY URANGA ROMAGOZA” PINAR DEL RÍO., Cuba